AKVAL


AKVAL
(Kavl. C.) Sözler, kaviller

Yeni Lügat Türkçe Sözlük . 2009.

Look at other dictionaries:

  • akvâl — (A.) [ لاﻮﻗا ] sözler …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • AKVAL-İ HAKÎMÂNE — f. Hikmet sahiblerine yakışır sözler …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • ASVEB-İ AKVÂL — Kavillerin en muhkemi, sözlerin en doğrusu …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • EVCEH-İ AKVÂL — Sözlerin en uygunu, kavillerin en münasebetlisi …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • EKAVİL — (Akvâl. C.) Kaviller, sözler …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • ZÂHİRÎ MEZHEB — Huk: Hanefî imamlarından İmam ı Muhammed in (El Mebsut, El Câmi üs Sagir, El Câmi ül Kebir, Ez Ziyâdât, Es Siyer üs Sagir, Es Siyer ül Kebir) nâmları ile mâruf olan altı kitabında münderiç bulunan mes elelere denir. Buna Zâhir ür rivâyât mesâili… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük